Wat zijn de jaarlijkse verplichtingen van VZW’s?

Notities van twee webinars van Scwitch en Assist over de financiële en administratieve verplichtingen van vzw’s.

Wat zijn de jaarlijkse administratieve verplichtingen van een VZW?

Originele webinar.

 • Bijhouden intern vzw dossier
 • Intern = bewaard op de maatschappelijke zetel
 • ledenregister (Algemene Vergadering)
 • boekhoudstukken
 • verslagen AV en bestuur
 • Extern = bewaard op de griffie van de ondernemingsrechtbank
 • oprichtingsakte
 • statuten en statuutwijzigingen
 • bestuur en wijzigingen
 • jaarrekeningen
 • Werken met correcte boekhouding
 • Vereenvoudigde boekhouding: kleine vzw = simpel
 • Dubbele boekhouding: alle anderen = complexer
 • De organisatie van het bestuur en de Algemene Vergadering
 • Bestuursorgaan moet minimum 1 keer per jaar samenkomen
 • Bestuursorgaan moet minimum 1 keer per jaar een AV bijeenroepen, binnen zes maanden na einde boekjaar
 • Bestuurwissels worden geagendeerd op de AV
 • Nadien neergelegd bij de Griffie van de ondernemingsrechtbank
 • Jaarlijks betalen verzekeringen
 • Verplichte:
 • Burgerlijke aansprakelijkheid vrijwilligers
 • Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing
 • Personeel: arbeidsongevallen
 • Aan te raden:
 • Lichamelijke ongevallen vrijwilligers
 • Brandverzekering (of kijken naar afstand van verhaal)
 • UBO register opvolgen
 • Leden van bestuur
 • Leden van dagelijks bestuur
 • Gematigden om organisatie te vertegenwoordigen
 • Natuurlijke personen waardoor de vzw is opgericht
 • Alle anderen met zeggenschap
 • GDPR privacy beleid opvolgen
 • Privacyverklaring (welke gegevens je gebruikt van je leden)
 • Verwerkingsregister
 • Reageren op vragen van leden of deelnemers (rechten etc)
 • Duidelijke afspraken en overeenkomsten mbt gebruik persoongegevens (email, geboortedatum,…)

Op scwitch.be vind je op open-source en diy voorbeelddocumenten en info terug

Scwitch + Assist proberen een totaalpakket aan te bieden

Wat zijn de financiële verplichtingen van een vzw?

Originele webinar.

Voor kleine vzw’s met vereenvoudigt schema

 • Jaargemiddelde max 5 VTE
 • Max 334.500 euro ontvangsten
 • Max 1.337.000 bezittingen en schulden

Jaarlijkse financiële vzw verplichtingen:

 • Aangifte patrimoniumtaks
 • Op eigendom = patrimonium = jaarlijkse taks voor vzw
 • tegen 31 maart
 • vaak zelf initiatief nemen
 • ook nihilaangifte verplicht
 • Opmaak, goedkeuren en neerleggen jaarrekeningen
 • Bestuur maakt ontwerp jaarrekening
 • Jaarrekening wordt binnen 6 maanden na einde van het boekjaar goedgekeurd door de AV
 • Jaarrekening wordt neergelegd bij Griffie van Ondernemingsrechtbank
 • Binnen de 30 dagen na goedkeuring AV
 • Wat?
 • Bijlage B:  Staat van Ontvangsten en Uitgaven
 • Bijlage C: Staat van het Vermogen
 • Opmaak en goedkeuring begroting
 • Bestuur maakt ontwerp begroting
 • Begroting wordt goedgekeurd AV
 • Begroting moet niet neergelegd worden
 • Indienen rechtspersonenbelasting
 • Jaarlijkse indienen via Biztax
 • Combinatie van overzicht van ontvangsten uitgaven en staat van vermogen
 • Moet per kalenderjaar worden opgemaakt (1 jan- 31 dec)

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *